flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності

Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений рішенням Вищої ради правосуддя від 19 квітня 2018 року № 1200/0/15-18Компетенція суду

            Згідно ст. 21 та ст. 22 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Миколаївський окружний адміністративний суд це місцевий адміністративний суд першої інстанції, який розглядає справи адміністративної юрисдикції.

          Відповідно до ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема:

1) спорах фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження;

2) спорах з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

3) спорах між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;

4) спорах, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;

5) за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, коли право звернення до суду для вирішення публічно-правового спору надано такому суб’єкту законом;

6) спорах щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму;

7) спорах фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації;

8) спорах щодо вилучення або примусового відчуження майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;

9) спорах щодо оскарження рішень атестаційних, конкурсних, медико-соціальних експертних комісій та інших подібних органів, рішення яких є обов’язковими для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших осіб;

10) спорах щодо формування складу державних органів, органів місцевого самоврядування, обрання, призначення, звільнення їх посадових осіб;

11) спорах фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони", за винятком спорів, пов’язаних із укладенням договору з переможцем переговорної процедури закупівлі, а також зміною, розірванням і виконанням договорів про закупівлю;

12) спорах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів охорони державного кордону у справах про правопорушення, передбачені Законом України "Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень". 

Нормативно-правові засади діяльності

1) Конституція України, Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями);

2) Кодекс адміністративного судочинства УкраїниЗакон від 06.07.2005 р. № 2747-IV (зі змінами та доповненнями);

3) Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. № 2453-VI (зі змінами та доповненнями);

4) Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 р. № 3723-XII (зі змінами та доповненнями);

5) Закон України "Про запобігання корупції"  від 14.10.2014 р. № 1700-VII (зі змінами та доповненнями);

6) Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР (зі змінами та доповненнями);

7) Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI (зі змінами та доповненнями);

8) Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р. № 3674-VI (зі змінами та доповненнями);

9) Указ Президента України «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних суддів, затвердження їх мережі» від 16.11.2004 р. № 1417/2004 (зі змінами та доповненнями);

10) Указ Президента України «Про кількісний склад суддів адміністративних суддів»  від 16.05.2007 р. № 417/2007 (зі змінами та доповненнями);

11) Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень , затверджений рішенням Вищої ради правосуддя від 19.04.2018 року № 1200/0/15-18;

12) Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію" від 19 жовтня 2016 р. № 736 (зі змінами та доповненнями);

13) Наказ Державної судової адміністрації України № 174 від 17.12.2013 р. «Про затвердження Інструкції з діловодства в адміністративних судах Укрїни».

14) Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 (зі змінами та доповненнями);

15)  Засади використання автоматизованої системи документообігу Миколаївського окружного адміністративного суду, затверджені Рішенням зборів суддів Миколаївського окружного адміністративного суду від 24 квітня 2015 року № 3.